Sademeterohke sügis mõnes piirkonnas ei võimaldanud maisi õigeaegselt koristada. Silokombainidki jäid sisse. Hooaja päästis kombineeritud mitmefunktsiooniline ketas-piikultivaator FARMET TRITON koos moodulkülvikuga FALCON 6 PRO.

Õnneks võimaldas hiline sügis koristujärgset mullaharimist ja mis kõige tähtsam – rohkete
taimejääkide korralikku segamist mullaprofiili.
TRITON-i esimine kettasektsioon purustab ja lõikab maisitüükaid, segades neid pindmise mullakihiga
8–10 cm sügavuselt ning kobestades külviks vajaliku pealispinna. Seejärel segavad ketaste taga
asuvad piid mulla intensiivselt kuni 25-30 cm sügavuselt, lõimides osa taimejääke kuni 30 cm
sügavusele.
Piisektsiooni taga asuvad tasanduskettad, mis tasandavad mullapinna ühtlaseks ning seejärel
tihendusrullid, mis tagavad ühtlase ja korralikult tihendatud põllupinna (vaata rullivalikut).

Tänu Tritoni poolt suurepäraselt ettevalmistatud pinnasele sai 6-meetrine külvik Falcon 6 PRO kohe
külvama asuda. Moodulkülvikul Falcon 6 PRO üks suuri eeliseid on tema suured
madalsurverehvidega tihendusrattad külvisektsiooni ees. Need tihendavad ühtlaselt ideaalseks
külviks vajaliku pinnase.

Nüüd, kus oleme kõik omalt poolt maksimaalselt panustanud, on vaja veel looduse armu, et korrlik
saak ka kätte saada.