You are currently viewing Farmet STRIP-TILL 8 Voore Farmis

Farmet STRIP-TILL 8 Voore Farmis

Voore Farm OÜ juurutab Farmeti ribaskultivaator-lägalaoturiga FARMET STRIP-TILL 8 Eestis uudset ribasharimise tehnoloogiat maisiviljeluses. Ribaslaoturit veab iseliikuv Holmer, abiks John Deere mRTK GPS lahendus. FARMET STRIP-TILL 8 valmistab põllu külviks ette koos vedelsõnniku laotusega ainult ühe töökäiguga.

Ribas-tehnoloogial väga täpselt läga paigutav laotur STRIP-TILL on mõeldud laia reavahega kultuuridele nagu mais ja raps. Peamiseks eeliseks tavalaoturite ees on märkimisväärne kokkuhoid tööajalt, tööjõult ja kütuselt. Samuti säästab ribastehnoloogia väärtuslikku vedelsõnnikut, kuna laotamine toimub vaid külviridadesse, mitte lauslaotusena kogu põllupinna ulatuses. Tulemuseks taimiku kiirem areng ning suurem saak, sest väetis on paigutatud otse areneva taimejuurestikku alla. Ribas-tehnoloogia puhul on CO2 emissioon tavaharimisest kordades väiksem – häiritakse vaid väikest osa pinnasest.