Farmet Excelent Premium

Põimkülvikuga FARMET EXCELENT PREMIUM on võimalik külvata teravilja, maisi, hernest, rapsi, heinaseemet jms. Külvata on võimalik nii ettevalmitstatud mulda kui ka otse ettevalmistamata kõrrepõllule.

Mitu funktsiooni korraga

 • Külvieelne mullatasandamine
 • Mulla kobestamine külvi sügavuselt
 • Külv koos sügavuse kontrolliga
 • Granuleeritud väetise lisamine
 • Külvilaiuse markeerimine
 • Külvi järgne mulla tihendamine

Mitu funktsiooni korraga

 • Külvisügavuse täppiskontroll erinevatele mullatüüpidele
 • Külv otse kõrde
 • Väga ühtlane külv kogu laiuses
 • Lihtne konstruktsioon madala hooldus- ja remondikuluga
 • Väike võimsusvajadus
 • Kõrge tootlikkus

Tehnilised omadused

Põimkülvik FARMET EXCELENT PREMIUM on uue põlvkonna külvik, millel kasutatakse külvieelseid ja külvijärgseid tasandusrulle, mis tagavad täpse külvisügavuse, efektiivse mulla ettevalmistuse ja vajaliku külvijärgse mullatiheduse. Esirullide ees asuvad S-piid, mis rullidega koostöös tagavad kvaliteetse külvieelse mullatasanduse. Tasanduse käigus purustatakse üle 90% mullakamakatest, mis tagab korrektse mulla ettevalmistuse külviks. Seetõttu EXCELENT PREMIUM ei vaja otsekülviks täiendavalt eelnevat mullaharimist.

Topelt tagarullid tihendavad mulla külvijärgselt ja tagavad seemnete idanemiseks vajalikud tingimused. Vajadusel on võimalik on kasutada vedrupiidega järeläket.

Hea manööverdusvõime

Põimkülviku EXCELENT PREMIUM konstruktsioon tagab väga täpse jäljesjooksu traktoriga ja on väikese pöörderaadiusega. Pikk ja kitsas seemnepunker võimaldab hea vaate masina taha ja ohutu tagurdamise.

Efektiivne mulla tasandus ja kobestamine

Esmalt toimub mulla ettevalmistus ja kobestamine S-pii-kultivaatoriga, mille taga asuvad eesmised tasandusrullid. Rullide ülesanne on mulla tasandamine ja vajalik tihendamine. See töösektsioon purustab paakunud mulla, kobestab ja valmistab selle ette külviks.

Hooldusvaba vedrukaitse

Seemendi uus hooldusvaba vedrukaitse on kerge ja töökindel. Vedru tugevus on 2700 N, see tagab korrektse tulemuse ka raskete muldade korral.

Seemne täpne positsioneerimine

Optimaalse kujuga seemendi tald tagab seemne täpse muldaviimise. Eelisteks on lisaks ka väike veotakistus ja pikk kasutsiga.

Granuleeritud väetise lisamine külvil

EXCELENT PREMIUM punkri on võimalik jagada kaheks – üks seemnetele ja teine väetisele (maht ca 3:1). Mõlemal osal on eraldi doseerimissüsteem vajaliku koguse doseerimiseks. Seadme eeliseks on:

 • väetise ühtlane jaotus ka väikeste koguste korral
 • võimalik kasutada ka madalama kvaliteediga väetist
 • madal ekspluatatsioonikulu

Väetise ühtlane jaotus

Ühtlase jaotuse korral külvatakse väetis viljaseemnete kõrvale.

Juurealune väetamine

Juurealune väetise doseerimine tagab parema põuakindluse.

FARMET kasutab oma masinate tootmisel tehnoloogiat eXtra STEEL line®.

Eriteras eXtra STEEL line® on tõmbetugevusega >1000 Mpa, mis on kuni 3 korda suurem kui tavalisel „High Strength Steel“ terasel. Eriterasest valmistatakse kõik tööorganid, veo- ja kandvad konstruktsioonid. Tänu eXtra STEEL line® tehnoloogiale on masinad kergemad ja vastupidavamad, nende tööiga oluliselt pikem ning hoolduskulud madalamad.

Tehnilised näitajad

Mudelid Excelent Premium 6 Excelent Premium 8
Töölaius (m) 6 8
Mõõtmed transpordil (l x p x k) 3 x 7,2 x 3 3 x 7,2 x 4
Seemendite arv (tk) 24 32
Töökiirus (km/h) 8-15 8-15
Seemnepunkri maht (l) 4000 4000
Mass (kg) 6500 6500
Vajalik võimsus (kW/hj) 147/200 176/240